Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Kas sina juba oled pensionitark ja tead, kuidas sinu pension kujuneb?

Korraldus

„Heaolu arengukavas 2023–2030“ on vanemaealiste heaolu alaeesmärgi ühe tegevussuunana käsitletud vanemaealiste rahalise heaolu suurendamist ja pensionisüsteemi kujundamist.

Merle Sumil-Laanemaa
Merle Sumil-Laanemaa
sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht

Pensionisüsteem pakub valikuid ja võimalusi, et kasvatada oma pensioni tööelu jooksul ja ka pensionil olemise ajal. Siiski on süsteem keeruline ja muutuv, mistõttu osa inimesi peab pensioni teadlikku planeerimist liiga raskeks.

Eesti elanike finantskirjaoskuse uuringust selgus, et vähemalt 48% elanikest on oma pensionipõlve ees ebakindlus. Pigem hästi või väga hästi saaks oma hinnangu kohaselt hakkama 21% elanikest. Uuring tõi esile, et täiendavaid sissetulekuallikaid lisaks riiklikule pensionile on kogutud üsna vähe, seega on pensioni esimene ja teine sammas paljudele väga oluline.

Heaolu arengukava konkreetse tegevusena on ette nähtud suurendada inimeste teadlikkust ja võimekust oma vanaduspõlve rahalise heaolu tagamiseks. Selle saavutamiseks on alates 2023. aasta veebruarist sotsiaalministeeriumil Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatud uus pensionitarkuse teenus, mille siht on suurendada inimeste teadlikkust tulevasest pensionist ja motiveerida tegema tarku otsuseid oma vanaduspõlve finantsheaolu suurendamiseks.

Täiendavaid sissetulekuallikaid lisaks riiklikule pensionile on kogutud üsna vähe, seega on pensioni esimene ja teine sammas paljudele väga oluline.

Uue pensioninõustamise teenuse osutamisel tehakse koostööd rahandusministeeriumiga nende rahatarkuse tegevuste kaudu, mis on suunatud finantskirjaoskuse arendamisele ning nõustamisürituste ja uuringute korraldamisele.

Pensionitarkuse teenus aitab juurutada mõtteviisi, et tulevase pensioniga saab ja tuleb tegeleda nüüd ja praegu. Tähtis on teadmisi kasutada oma olukorra parandamiseks: ei piisa enam üksnes teadmisest, mis on õige ja mida peaks tegema, vaid rõhk on sellel, kuidas tajutakse oma rahalist heaolu ning võimekust, mida saab parandada vaid praktilisi samme astudes.

Pensionitarkuse teenuse praktiline sisu ongi selgitada pensionisüsteemi ning sellega seotud võimalusi ja tingimusi, töötada personaalse pensioniplaani loomisega, anda infot pensioniks säästmise ja investeerimise võimaluste kohta ning vastata küsimustele pensioni kohta. Iga üksikisiku head otsused pensioni kindlustamiseks vähendavad eakate vaesusriski pensionipõlves, mistõttu on kvaliteetne pensioninõustamine eluliselt tähtis.

Pensionitarkuse teenus aitab juurutada mõtteviisi, et tulevase pensioniga saab ja tuleb tegeleda nüüd ja praegu.

Pensioniplaan, mida õpetatakse koostama, tehakse isiklike andmete ja tuleviku prognooside pinnalt. Esmalt mõeldakse läbi, kuidas inimene oma pensioni näeb ja mida selleks vajab. Teiseks arvutatakse, milline on tulude ja kulude väljavaade pensionile jäämisel. Seejärel kontrollitakse inimese võimalusi ja vaadatakse üheskoos, kust leida infot kõigi pensionisammaste hetkeseisu kohta ning kuidas prognoosida pensioni tulevikuväljavaateid. Nende sammude tulemusena valmib pensioniplaan ehk ülevaade, kuidas käituda, et soovitud tulemus saavutada ja millised peaksid olema sammud tulemuseni.

Uus teenus sobib eelkõige tööealistele, kes juba panustavad teadlikult või veel mitte nii teadlikult oma pensionisse. Pensionitarkuse nõustajad korraldavad asutustele, kollektiividele ja huvirühmadele tasuta infotunde. Need võivad toimuda nii interneti teel kui ka kohapeal ja osalejate arv ei ole piiratud. Kuulajaid on üldjuhul eri vanuses, seetõttu on infotund üles ehitatud nii, et oluline teave oleks edasi antud sama tunni kestel erinevatele sihtrühmadele korraga. Oma huvist saab teada anda mailiaadressil pensioniplaan@sm.ee.

Loe ka „Heaolu arengukava 2023–2030“ tutvustavat artiklit.