Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Laste ja noorte seksuaalkasvatus ja lipusüsteemi rakendamine“ vene keeles. Grupp on täitunud!

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Vene keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel mõistab ja toetab osaleja lapse ja noore eakohast seksuaalset arengut. Osaleja teab, kuidas kõneleda seksuaalkasvatuslikel teemadel laste ja noortega, sh arvestades erivajadustega. Osaleja suudab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

 • mõistab seksuaalsuse tähendust – millest me räägime, kui räägime seksuaalsusest.
 • saab aru enda rollist täiskasvanuna lapse ja noore seksuaalse arengu toetamisel/seksuaalkasvatuses.
 • oskab analüüsida iseenda väärtushinnanguid ja hoiakuid seoses seksuaalsusega.
 • mõistab lapse ja noore eakohast seksuaalset arengut ja oskab seda toetada (sh mõned olulisemad erisused arenguliste erivajadustega laste ja noorte puhul).
 • teab erivajadusega laste seksuaalsuse eripärasid (sarnane ja erinev lähenemine vastavalt erivajadusele; erivajadusega lapse seksuaalset arengut mõjutavad tegurid; seksuaalsusest rääkimine).
 • teab erinevaid juhendmaterjale, kuidas erivajadusega lapse ja noorega seksuaalkasvatuslikel teemadel rääkida.
 • oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • oskab piire ületavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerida (arvestades sealjuures arenguliste erisustega, sh ka erivajadustega laste ja noorte erinevustega).
 • oskab tutvustada Lipusüsteemi metoodikat kolleegidele.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 24 akadeemilist tundi. Õpe toimub auditoorse kontaktõppena.

Kava

19. oktoober

 •  Seksuaalsus
 • Kuidas rääkida lapsega seksuaalsusest
 • Seksuaalsuse astmed/seksuaalsuse trepp

20. oktoober 

 •  Koolieas lapse seksuaalareng
 • Koolieas lapse seksuaalarengu toetamine
 • Erivajadusega lapse seksuaalse arengu eripärad
 • Lipusüsteemi ja selle instrumentide tutvustamine
 • Lipusüsteemi metoodika

21. oktoober

 • Pedagoogiline reageerimine keerulistes olukordades
Koolitajad
Julia Kovalenko ja Oljona Damaskina
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Triin Rusanov, triin.rusanov@tai.ee