Liigu edasi põhisisu juurde

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus (grupp on täitunud!)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
Asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad) ja lastekaitsetöötajad.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas ennetada laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvriks langemist ja kuidas vajadusel toetada lapsi võimalike ekspluateerimise tagajärgedega toimetulekul.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • kirjeldab lapse arengule vastavat seksuaalsust;
  • kirjeldab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse olemust ja levikut;
  • nimetab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvri tunnuseid;
  • teab kuidas ennetada lapse ohvriks sattumist;
  • oskab adekvaatselt reageerida väärkohtlemise ja inimkaubitsemise juhtumi korral;
  • kirjeldab trauma mõju lapsele;
  • teab traumakogemusega lapse ja tema võrgustiku toetamise võimalusi.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 64 akadeemilist tundi kontaktõppes veebis.  Õppijate arv ühes grupis on kuni 20 inimest. 

Kava

Koolituspäevade kestus on 10:00 - 13:15

 

31.03 ja 01.04 - I moodul LAPSE SEKSUAALSUS

8.04, 11.04, 14.04 ja 19.04 - II moodul LAPSE SEKSUAALNE VÄÄRKOHTLEMINE JA MÄRKAMINE

2.05 ja 6.05 - III moodul LASTE JA NOORTE INIMKAUBANDUS  

10.-12.05 ja 16.05 - IV moodul VÄÄRKOHTLEMISE MÕJU JA LAPSE/NOORE TOETAMINE  

30.-31.05 ja 6.-7.06 - V moodul VÄÄRKOHTLEMISELE REAGEERIMINE SH VÕRGUSTIKUTÖÖ JA OSAPOOLTE ROLLID  

Koolitajad
Mariana Saksniit on kliiniline (laste)psühholoog ja koolipsühholoog. Mariana on lapsi, peresid ja vägivalla ohvreid toetanud enda töös Naiste Tugi- ja Teabekeskuses, turvakodus, perekodus ja Sotsiaalkindlustusametis. Ta on väärkohtlemise ja trauma teemal koolitanud erinevaid spetsialiste.

Kai Part on õppejõud ning naistearst Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tartu Seksuaaltervise Kliinikus. Lisaks on Kai Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste sisuekspert ning pikaajaline koolitaja seksuaalhariduse, seksuaalvägivalla ja seksuaalse arengu teemadel.

Anne Klaar on SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna võrgustikutöö koordinaator ning pikaajalise kogemusega koolitaja laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse teemadel.

Sirle Blumberg on SKA ohvriabi ja ennetusteenuste talituse inimkaubandusohvrite tugiteenuse juht ning taastava õiguse vabatahtlik konfliktivahendaja. Sirle on inimkaubanduse teemavaldkonnaga töötanud alates 2004. aastast ning teinud koostööd erinevate asutustega Eestis ja välisriikides. Lisaks on tal pikaajaline kogemus nõustajana ja koolitajana.
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Triin Rusanov, triin.rusanov@tai.ee
Lisainfo

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo