Skip to content

Tiia Pertel

keskuse juht
Tervise ja heaolu edendamise keskus

Telefon

659 3974

Ülesanded

Tervise edendamise strateegiate ja tegevuste välja töötamine ning rakendamine; tegevuskohapõhise tervise edendamise ja tervisedendusvõrgustike arendamine.