Skip to content

Jaan Tulviste

projektijuht
Krooniliste haiguste osakond

Ülesanded

Projekti "Eesti üldrahvastiku vaimse tervise baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine“ juhtimine.

Haridus ja eriala

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.