Skip to content

Anneli Sammel

keskuse juht
Terviseriskide ennetamise keskus

Telefon

659 3948

Ülesanded

Alkoholo ja tubaka valdkonna juhtimine.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamise ja tubakatarvitamise ennetamisele suunatud tegevusplaanide väljatöötamine ning nende elluviimise korraldamine.