Instituut

Tagasi

03. DETSEMBER 2020

Lepingud 2020

 pdf Töövõtulepingu üldtingimused

Lepingud 2019

pdf Töövõtulepingute üldtingimused (kehtiv kuni 30.11.2020 sõlmitud lepingutele)

pdf Töövõtulepingute üldtingimused (kuni 23. nov 2017)

excel Sotsiaaltöötaja dokumentide vormid

Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus ja nõustamine

pdf Lisa 1. Teenuse kirjeldus
excel Lisa 8. Kuludokumentide loetelu ja finantsaruanne
excel Lisa 9. Tegevusaruanne
word icon Lisa 9A. Kvartaalne aruanne 

Nõustamisteenus prostitutsiooni kaasatutele

pdf Lisa 2. Teenuse kirjeldus
word icon Lisa 8. Esmakliendi ankeet (eesti ja vene keeles)
excel Lisa 10. Kuludokumentide loetelu ja finantsaruanne
excel Lisa 11. Tegevusaruanne ja klientide registreerimise vorm

2018

Tuberkuloosi ambulatoorne otseselt kontrollitav ravi (OKR) 

pdf Lisa 5: Teenusekirjeldus 
excel Lisa 13: Tegevusaruanne
excel Lisa 13A: Aastaaruanne

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse diagnostika, ravi ja nõustamise teenused prostitutsiooni kaasatutele

HIV testimise teenused ning HIV-positiivsetele isikutele suunatud nõustamisteenused

Juhtumikorraldus

HIV anonüümse ja vabatahtliku testimise ja nõustamise teenus

Uimastisõltlastele suunatud nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused

  • Lühiajaline statsionaarne võõrutusravi
  • Ambulatoorne opioidsõltuvuse asendusravi
  • Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus täiskasvanud uimastisõltlastele
  • Ravi- ning nõustamisteenused sõltuvusprobleemidega alaealistele ja nende vanematele
    • pdf Lisa 7: teenusekirjeldus
    • word icon Lisa 39: Uimastisõltuvusprobleemidega noorukite raviteenuse kirjeldus

Programm "SÜTIK"

Projekt VALIK

  • pdf Lisa 5: Kannabinoidide tarvitamise vähendamisele suunatud lühisekkumine