Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Täiendav võimalus rakendada Pere Lahendusringi meetodit lastekaitsejuhtumites

Uudis

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond koostöös MTÜ Ennetustegevuse Keskusega pakub kohalikele omavalitsustele ja asendushooldusteenuse osutajatele võimalust pilootprojekti raames kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi meetodit.

Pere lahendusring (PLR) on otsuste tegemise koosolek, kus lapse heaJoonistus pere lahendusringistolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. Murekohtade lahendamisel tuginetakse lapse jaoks oluliste inimeste oskustele, tugevustele ja isiklikele teadmistele. Protsessi juhib asjaomase väljaõppe saanud koordinaator, kes vastutab pere ettevalmistamise ja kohtumise korraldamise eest.

Ennetava perepõhise lühisekkumisena võimestab PLR perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellukutsumise eest pere elus, et ennetada peres probleemide süvenemist ja taastada peresuhteid. Pere lahendusringi protsessist annab täpsema ülevaate infovideo.

Koostööprojekti raames saavad kohalikud omavalitsused ja asendushooldusteenuse osutajad suunata pere PLRi teenusele selle aasta augustist kuni novembrini järgmistel juhtudel:

  • lapse heaolu tagamiseks ning perest eraldamise ennetamiseks;
  • perest eraldamise korral võimaliku hooldaja leidmiseks lapse lähiringist (et vältida institutsionaalset hooldust);
  • asendushooldusel olevate laste bioloogiliste vanematega suhtluse korraldamiseks;
  •  muude juhtumite lahendamiseks asendushooldusel

Teenusele suunatakse pere nõusolekul. Suunajaks on lapse juhtumikorraldaja, kelleks võib olla näiteks lastekaitsetöötaja või asendushooldusteenuse osutaja (kooskõlastatult eestkosteasutusega). Teenusele suunaja täidab suunamisvormi, milles esitab ülevaate pere olukorrast ning lapse kaitse- ja riskiteguritest. Täidetud vormi palume saata MTÜ Ennetustegevuse Keskuse meiliaadressile info@ennetuskeskus.ee. Seejärel võtab piirkonna PLRi koordinaator suunajaga ühendust edasise osas.

Teenuse maht (juhtumite arv) on piiratud. Teenuse osutamise eest tasub sotsiaalkindlustusamet ning selle elluviimist koordineerib MTÜ Ennetustegevuse Keskus.

Lisainfo:
www.ennetuskeskus.ee
info@ennetuskeskus.ee
tel 508 3656 (Elo Lättemägi, MTÜ Ennetustegevuse Keskus)