Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Mõdriku teenusmajanduse instituudis saab sotsiaaltöö selgeks praktika käigus

Kogemus

Teenusmajanduse instituut Lääne-Virumaal Mõdrikul on eriline kohake, kuhu on koondunud tarkusi omandama ja jagama need, kes eelistavad loomuomast ning toetavat keskkonda.

Miina Sepling ja Brenda Traus
teise kursuse sotsiaaltöötudengid


Aastal 2019 Tallinna tehnikakõrgkooliga liidetud endise Lääne-Viru rakenduskõrgkooli, nüüdseks TTK teenusmajanduse instituudi muudab omanäoliseks selle looduslik miljöö ja suursugune mõis. Instituudi direktor Kati Nõukas on öelnud, et Mõdriku ongi maailma parim õpikeskkond: siinses õhustikus tundub isegi finantsjuhtimise õppimine lihtsana.

tudengid
Artikli autorid Brenda Traus ja Miina Sepling. Foto: erakogu

Instituut on hinnatud kõrgkool, kus pühendutakse tipptasemel õppetööle. Põhiväärtused on inimkesksus, vastutustundlikkus ja ettevõtlikkus igas tegevuses. TTK tunnuslause on Usus est magister optimus ehk Praktika on parim õpetaja. Sellest tarkuseterast lähtutakse ka Mõdrikul, kus õppetöö kõrval on oluline üliõpilaste kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse, täienduskoolitustesse, teadusarendusse ja rakendusuuringutesse.

Teenusmajanduse instituudi õppejõud on oma ala tipud raamatupidamises, ettevõtluses, sotsiaaltöös, teabehalduses, aga ka auditeerimises, meeskonnajuhtimises ja paljus muus. Teenusmajanduse instituudi inimesi iseloomustab väljend, et kõrgkoolis ei saa õpetada praktilist tööd, kui ise ei ole probleeme oma nahal läbi elanud.

Instituudi teadus- ja uurimistegevuse põhivaldkonnad on ettevõtte või organisatsiooni majandusarvestus, juhtimine, personalitöö, teabehaldus, inimressursside juhtimine, äriinfosüsteemid ja sotsiaaltöö. Peamised suunad on ärindus ja haldus, kus omatakse kaubandusvaldkonna uuringute tegemise pädevus, ja sotsiaaltöö, sh suhtlemine, vaimne tervis, inimeste hakkamasaamise ja vananemisega seotu.

Instituudi põhiväärtused on inimkesksus, vastutustundlikkus ja ettevõtlikkus igas tegevuses.

Kõik õppevaldkonnad on Mõdrikul praktikakesksed. See tõsiasi on instituuti kokku toonud inimesed, kellele lähevad korda teiste mured ja kes soovivad ühiskonda hoolivamaks muuta. Alates esimesest õppeaastast saab tudeng klassiruumis toimuva õppetöö kõrval ka praktikandina proovida toimetulekut ja sobivust eri ametitesse. Peale teadmiste andmise arendatakse õpilases ka sallivust, pingetaluvust, empaatiavõimet, vastutustunnet ja väga head suhtlemis- ning koostööoskust. Kõrgkool võimaldab õppijale nõustamist ja enda kogemuste analüüsi, et saada adekvaatne ülevaade isiklikust arengust nii õppijana kui ka inimesena üldiselt. Järgnevalt jagavad esimese, teise ja kolmanda kursuse sotsiaaltöö tudengid oma Mõdriku-kogemusi.

Juliana Baiduza, esimene kursus

Mulle meeldib Mõdriku keskkond oma abivalmiduse ja toetava kogukonnaga ning motiveeriva meeskonnatööga. Mul on tunne, nagu päriselt ka tahetakse, et ma siin õpiksin. Mõdriku on tähelepanelik. Õppekava on üsna muutuv nagu maailmgi. Kool käib ajaga kaasas, varustades õpilasi värskete teadmistega. Meid õpetatakse tähelepanu suunama märkamist vajavale, uurima, küsimusi esitama ja kogetut analüüsima.

Minu teadmised on palju täienenud ja olen saanud neid rakendada nii töös kui ka eraelus. Selle lühikese aja jooksul on minust saanud teistsugune inimene – toetatud ja enesekindlam. Tänu sellele suudan nõustada neid, kes on sattunud olukorda, kus vajatakse abi.

Tudengeid õpetatakse tähelepanu suunama märkamist vajavale, uurima, küsimusi esitama ja kogetut analüüsima.

Minu arvates on sotsiaaltöö õppimine ääretult vajalik, sest abivajajaid muudkui lisandub. Maailm muutub ja muutub ka töökorraldus. Inimesed puutuvad sotsiaalprobleemidega pidevalt kokku. Selleks et osata nendega toime tulla, vajame haritud sotsiaaltöötajaid. Spetsialiste, kes meie kõrgkooli lõpetavad, võiks kindlasti rohkem olla, sest tööturul on neist pidevalt puudus. Näiteks lastekaitsetöötajad koormatakse tihti tööülesannetega üle ja nad põlevad läbi.

Kerttu Kerdt, esimene kursus

Kõige rohkem meeldivad mulle Mõdrikul pakutavad sotsiaaltöö erialaõppeained. Olen huvitunud elus toimuvast ja sellest, kuidas asjad tegelikult käivad. Isiklikus plaanis on kool mind palju muutnud. Minu silmaring on laienenud ja tunnen ennast teadlikumana. Head meelt valmistab ka see, kui oskan väljaspool kooli rääkida sotsiaaltööteemadel nii, et teistel inimestel kuulates suu lahti jääb. Olen värskeid teadmisi kasutanud teiste abistamiseks. Õpitu rakendamine tekitab rõõmu, kinnitades, et neid on õpetatud kindla põhjusega.

Kirjeldaksin Mõdrikul õppimist järgmiselt: keskkond on hubane. Lektorid, kes tunde annavad, on oma ala spetsialistid. Nad räägivad väga harivalt nii ainest kui ka osaliselt oma elust, mis on õppimisel kasulik seoste loomiseks. Mõnusat elu toetab ühiselamu ja üksteise lähedal koolihooned. Õppetöös meeldib mulle see, et on praktikat, suhtlust ning arutelusid. Sedasi on parem kõike meelde jätta tulevikus kasutamiseks. Olen saanud palju väärtuslikku infot, mida ma ei oleks saanud kusagilt mujalt kui Mõdrikult.

Tiina Lillepõld, teine kursus

Mõdrikul sotsiaaltööd õppides on minust arenenud ennastjuhtiv isiksus. Olen muutunud empaatilisemaks ja tolerantsemaks ning tunnen, et minu õiglustunne on paigas. Isiklikus plaanis on õpingute algusega võrreldes mu elus nii palju juhtunud, et see on vahel hirmutav, aga inimesena on see mind tohutult kasvatanud ja õpetanud. Olen saanud koolis omandatud oskusi rakendada tutvusringkonnas, tööl ja praktikal. See tekitab minus positiivseid tundeid. Olen täheldanud, et enamasti ei soovi inimesed minult lahendusi, vaid ärakuulamist.

Mõdriku keskkond on väga meeldiv. Soovitan Mõdrikule õppima tulla selle looduskauni asukoha pärast, kus saab hõlpsasti stressi maandada. Pean väga lugu ka õppejõududest ja üldisest suhtumisest tudengitesse. Sotsiaaltöö õppekava on üles ehitatud nii, et saame ennast palju analüüsida. See aitab kaasa enesearendamisele. Kutsun huvilisi üles sotsiaaltööd õppima.

Kati Roosi, teine kursus, üliõpilasnõukogu president

Mulle meeldib just praktika sidumine teooriaõppega. Igas aines tehakse päris probleemidega tööd ja kolme aasta jooksul läbitakse neli erinevat praktikat, mis annab palju teadmisi ja valmisoleku neid kasutada.

Olen õppinud ennast rohkem analüüsima, mis on andnud jõudu mitte tegeleda asjadega, mis mind ei puuduta ehk ma ei lase teiste muredel oma elu üle võtta. Olen vahetevahel tagasi vaadanud ja imelik on mõelda, kui palju ma lasin teistel oma otsuseid ning elu mõjutada.

Kolme aasta jooksul õpetatakse ja näidatakse erinevaid viise, kuidas aidata nii teisi kui ka iseennast.

Koolis õpitu on abiks tulnud ka eraelus. Hiljuti sain kasutada oma teadmisi, kui vanaema ei saanud aru, miks tema saab erivajadusega vanaisa hooldamise eest toetust, aga lapsed vanaema eest ei saa. See andis mulle justkui jõudu juurde, kui nägin kohe ka tulemust. Muidugi oli tagasilöök see, et alguses mind ei tahetud uskuda.

Naudin Mõdriku kaunist loodust ja seda, et vaikus toetab õppimist. Vahetundide ajal võimaldab keskkond puhkamist ja enda mahalaadimist. Sotsiaaltöö on lai ja keeruline eriala, mis mõjutab sotsiaaltöötaja tervist, aga Mõdrikul õpetatakse ja näidatakse kolme aasta jooksul erinevaid viise, kuidas aidata nii teisi kui ka iseennast. Palju saab tööd teha seadustega, erinevate inimrühmadega seotud probleeme lahendada, lisaks pakutakse arvuti kasutamise, dokumentidega tegelemise ja abistava tehnika käsitlemise teadmisi.

Näen, et sotsiaaltöötajad, aga ka näiteks päästjad ja politseinikud on jäetud unarusse, kuigi selleks, et inimestel oleks ohutu ja sobiv elukeskkond, on vaja tuge, kedagi, kes kriisi ajal appi tõttab. Kardan, et tulevikus võib huvi nende ametite vastu väheneda. Riik tegeleb asjadega liiga hilja ehk suunab raha tagajärgedega tegelemisele, mis aga ei aita. Tähelepanu ja raha tuleks suunata ennetustööle, mis kokkuvõttes oleks odavam. Mõnes valdkonnas piisaks kas või juhendist, mis on rahvale tasuta ja lihtsasti kättesaadav.

Mirjam Merirand, kolmas kursus

Mulle meeldib Mõdrikul kõik! Ained on huvitavad, kursusekaaslased lahedad ja õppejõud toredad ning abivalmis. Kool on õpetanud ennast reguleerima. Teatud olukordades reageerin teadlikumalt ja rahulikumalt. Näiteks lapse ja vahel ka elukaaslasega suheldes kasutan täiesti teadlikult suhtlusnippe, mida koolis õppisin. Oskan paremini näha, kus midagi jääb vajaka ja kus peaks sekkuma abi pakkumiseks. Olen muutunud julgemaks ja empaatilisemaks. Oskan ennast asetada teise inimese olukorda, et teda paremini mõista.

Meenub südantsoojendav praktikaseik. Tegin eakate praktika asutuses, kus ei olnud tegevusjuhendajat ega ühtegi teist sellist inimest, kes klientide aega sisustaks. Korraldasime koos teiste praktikantidega mitmesuguseid ettevõtmisi. Minu jaoks oli kõige toredam, et iga kord lisandus osavõtjaid. Kui pakkusin välja, et teeme toolivõimlemist, oli esimene kord kuus osalejat, teine kord kaheksa, kolmas kord juba kaksteist. Prouadele meeldis väga ja neil oli alati lõbus. Kui praktika lõppes, lubati, et nad jätkavad vähemalt kaks korda nädalas. Mõni kuu hiljem kuulsin, et võimlemistunnid ikka toimuvad.

Praktikal saad ennast päris töös proovile panna ja hinnata oma sobivust sellele ametikohale.

Lähen Mõdrikule alati väga positiivse tundega. Suurema osa õpingute ajast olen veetnud G-majas. Väljast ajaloohõnguline, seest hubane, aga oma uute laboritega moodne ja arenev. Ained on huvitavad ja kõik õppejõud oma ala profid. Nad ei õpeta ainult raamatutarkust, vaid räägivad palju ka oma kogemustest.

Positiivne on, et suure osa õppetööst moodustab praktika. Teooria võib ju peaaegu igaüks ära õppida, aga praktikal saad ennast päris töös proovile panna ja hinnata oma sobivust sellele ametikohale.

Probleeme on alati kasulikum ennetada kui tegeleda tagajärgedega. Osav sotsiaaltöötaja oskab aidata leida lahendusi, kaasata võrgustikku sobivaid spetsialiste, ennetades probleemi paisumist. Probleemse olukorra tagajärgedega peavad enamasti tegelema juba mitu osalist, mis on tunduvalt keerulisem ja rahaliselt kulukam.

Tudengid on ühel meelel, et hea sotsiaaltöö haridus on kogu ühiskonna jaoks oluline investeering, sest tagab asjakohase abi ja kvaliteetsemad teenused. Sotsiaaltöö peaks olema hästi tasustatud ja koormus võimaldama ka spetsialistil oma vaimset tervist hoida.


Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul õpetatakse spetsialiste, kes suudavad edendada inimeste heaolu ja aidata kaasa sotsiaalsetele muutustele nii üksikisiku, kogukonna kui ka terve ühiskonna tasandil. Omandatakse hoolekandesüsteemi, psühholoogia, nõustamise, klienditöö ja sotsiaalpoliitika teadmisi. Õpe sisaldab praktilist ettevalmistust tööks laste ja peredega, eakate ning erivajadustega inimestega. Õppeperioodil ühendatakse teooria praktikaga ka õppelaboris. Lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi.