Skip to content

Lasteabitelefonist eile, täna ja homme

Uudis

Lasteabitelefon 116 111 alustas tänavu oma kaheteistkümnendat tööaastat. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond osutab teenust alates 2018. aastast, pakkudes ööpäevaringset tasuta nõustamist lastele, täiskasvanutele ja spetsialistidele.

Kätlin Servet
teenuse juht, sotsiaalkindlustusamet

Vastame ka kadunud laste telefonile 116 000. Meiega saab ühendust telefoni 116 111, veebivestluse www.lasteabi.ee (vestlusaken „Alusta vestlust”) ja e-kirja info@lasteabi.ee teel. Lasteabil on äpp otsisõnaga „lasteabi”.

Lasteabitelefon on praegu just sellises eas nagu meie peamised pöördujad ja meie areng on teismelistele kohaselt tormiline. Seda kinnitavad ka meie kasvutrendis olevad statistilised numbrid. Eelmisel aastal ületasime 10 000 pöördumise piiri, mis on pea 700 pöördumise võrra rohkem kui 2019. aastal. Lasteabitelefon täidab töövälisel ajal lastekaitsetöötaja rolli ja seetõttu teeme ka perest eraldamise otsuseid, vajaduse korral pöördume kohtusse esmase õiguskaitse kohaldamiseks. Perest eraldamise otsuseid tegi lasteabitelefon eelmisel aastal 45 korral, 2019. a oli see number 28. Esmase õiguskaitse avaldusega pöördusime kohtu poole 2020. a 5 korral, 2019. a 8 korral.

Joonis 1. Lasteabisse pöördumiste arv ja 2019. aastal tehtud prognoosid
Joonis 1. Lasteabisse pöördumiste arv ja 2019. aastal tehtud prognoosid

Selleks, et jõuaksime kiiremini abivajajateni, püüame olla nii nähtavad ja kuuldavad kui võimalik, ehkki koroonaaeg on jätnud oma jälje meiegi aktiivsele silmast-silma ennetustegevusele. Koolides käimise asemel oleme oma infoga nüüd e-koolis, lastega kohtumise asemel koolitame hoopis treenereid, kes on meie silmad ja kõrvad abivajava lapse märkamisel. Räägime laste vaimsest tervisest nii täiskasvanute kui ka lastega televiisori ja raadio kaudu. Püüame ära kasutada iga viimase kui võimaluse, et ükski laps ei jääks abita seetõttu, et märkajad ei tea, kuhu pöörduda.

Joonis 2. Lasteabisse pöördumine teemade järgi
Joonis 2. Lasteabisse pöördumine teemade järgi

Kuigi inimeste keel on toredam kui numbrite keel, kõnelevad arvud inimeste eest ja annavad meile toimunust kiire ülevaate. Koroonaaja alguses (märtsis 2020) tegi meie pöördumiste arv järsu hüppe ja liikus tõusvas joones kuni 2020. a lõpuni. Päike ja suvekuud koos on parim vaimse tervise vitamiin ning annab inimestele suurema emotsionaalse heaolutunde, mistõttu oli rahulolu oma vaimse olukorraga suurem ja numbrid näitasid langustrendi. Kurvastuseks peab aga nentima, et suviti on vägivaldset käitumist rohkem – nii emotsionaalset-, füüsilist- kui ka seksuaalset vägivalda. Lasteabitelefonile helistatakse kõige enam suhteteemadel – nii laste omavahelised suhted, kui ka suhted vanemate või teiste täiskasvanutega. Head suhted on võti, mis avab ka neid uksi, mille ees on mitu lukku. Tuleb leida see turvaline inimene, kelle käes on õige võti. Lasteabitelefonil püüamegi olla need turvalised võtmekimbuga inimesed, kes kuulavad, toetavad, mõistavad ja aitavad.

Joonis 3. Lasteabisse pöördumised 2020. aastal kuude ja pöördumise kanali järgi
Joonis 3. Lasteabisse pöördumised 2020. aastal kuude ja pöördumise kanali järgi