Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Inimesed hoiavad käest kinni
Korraldus

Paremini toime tulevad linna- ja vallakodanikud: sotsiaaltöö

Paljud sotsiaalvaldkonna arengut ja inimeste elu mõjutavad otsused sõltuvad KOVide juhtidest ja volikogude liikmetest. See nõuab neilt hoolekande põhimõtete ja arengusuundade tundmist, aga ka sotsiaaltöö väärtustamist ning oskust selle tegijaid toetada. Artiklist leiab selleks pidepunktid ning mõnede sotsiaaltöö oluliste töölõikude kirjelduse.