Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

Ringist välja
Uudis

Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

Aastal 2018 kehtima hakanud alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reform andis Eestile tõuke proovida intensiivsel võrgustikutööl põhinevat „Ringist välja“ (RV) mudelit, mille abil saab aidata keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorel jõuda õiguskuuleka käitumiseni. Praeguseks on RV-mudelit Eestis piloteeritud üle kahe aasta.