Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

naine nõustamisel
Metoodika

Kanep – mis on mis?

Üha sagedamini arutletakse kanepi kahjulike ja kasulike kasutusviiside üle. Infot avaldatakse järjest rohkem ning levivad ka mitmesugused väärarusaamad, mida oleks vaja kummutada.
Joonlaud
Metoodika

Riskihindamine – tuleviku prognoosimise vahend ja juhtumikorralduse alus

Riskihindamise tulemuste põhjal tehakse otsuseid, mis mõjutavad inimeste elu mitmel tasandil. Selleks kasutatav hindamisvahend peab olema usaldusväärne, tõhus, muutuste suhtes tundlik ja mugav kasutada. Oluline on, et kogutavad andmed oleksid kvaliteetsed ja neid osataks õigesti tõlgendada.