Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

lapsed mänguväljakul
Korraldus

Lääne-Harju vallas on esikohal inimene ja tema keskkond

Lääne-Harju valla elanike arv on viimastel aastatel pidevalt suurenenud, mis kinnitab, et vald on ligitõmbav ja kõigi võimalustega elukoht. Sellele on kaasa aidanud tähelepanu lastega peredele, eakate kaasamine, abivajajate suunatud tugiteenused, samuti rohevalla eesmärkide seadmine.
Viljandi varemed ja rippsild
Korraldus

Lõimitud ja mitmekülgne sotsiaaltöö Viljandis

Viljandis tehakse koostööd sotsiaalvaldkonnasiseselt, aga ka haakuvate valdkondade ja mittetulundussektoriga. Täisealiste hoolekandes toetatakse inimeste iseseisvat toimetulekut, lastele ja peredele püütakse pakkuda võimalikult terviklikku tuge.