Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

värvilised näod
Sotsiaaltöö kui elukutse

Pühendumus ja professionaalsus sotsiaaltöös

Mis on professionaalse sotsiaaltöö võimalused ehk erialase pädevuse plussid võrreldes heategevusliku tööga? Kuidas ennast mitte kaotada ehk millised on reflekteerimise võimalused ja kuidas seda teha? Mida tähendab sotsiaaltöös praegu ja ehk ka tulevikus kutsumusel põhinev professionaalne tegevus?
värvilised lehed langevad
Sotsiaaltöö kui elukutse

Kõik väärtuslik on haavatav

Läbipaistev otsustusprotsess parendab ja kindlustab professionaalset käitumist. Selleks on vaja erilisi teadmisi ja oskusi, kuid ka võimu ja õigust anda hinnanguid.
tasakaalukivid mererannal
Sotsiaaltöö kui elukutse

Hea sotsiaaltöötaja on hästi hoitud

Pilk tuleb pöörata sotsiaaltöö organisatsioonidele ja juhtimisele: kuidas näevad oma rolli juhid ja mida vajavad sotsiaaltöötajad. Sotsiaaltöötajate ja klientide suhted peegelduvad sotsiaaltöötajate suhetes oma ülemuste ja kolleegidega ning vastupidi.
Sotsiaaltöö kui elukutse

Eetilisi juhiseid sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks

Et aidata sotsiaaltöötajail käsitleda eetikaprobleeme koroonakriisi ajal, avaldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW) „Eetilised juhised sotsiaaltöötajatele tööks pandeemia tingimustes”. Dokumendist tegi kokkuvõtte ESTA eetikakomitee liige Marju Selg.
Sotsiaaltöö kui elukutse

Kui inimene keeldub sotsiaaltöötaja abist. Jaagu lugu

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatus ja eetikakomitee arutasid ajakirja Sotsiaaltöö palvel Kuuuurijas kajastatud äärmuslikes tingimustes elava Jaagu lugu, mida kommenteeris oma veebilehel ka Põltsamaa vallavalitsus. Kirja pandud mõtteid täiendas Airi Mitendorf.

Blog archive (year)