Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Metoodika

RFK katsetamisest taastusravis ja rehabilitatsioonis

Aastatel 2018–2019 viidi Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel ellu katseprojekt „RFK kasutamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel”. Projekti eesmärk oli katsetada RFKd standardkeelena kliendi funktsioneerimisvõime hindamise tulemuste kirjeldamiseks.
Metoodika

Kuidas liigume edasi RFK metoodikaga?

RFK metoodika kasutuselevõtu eesmärk on abivajajate terviklik ja proaktiivne toetamine, olenemata sellest, kus nad süsteemiga esmalt kokku puutusid – tervishoius, tööhõives või hoolekandes.

Blog archive (year)