Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö kui elukutse

Puudega inimene kui kodanik ja tema õigused

Puuetega inimeste õiguste konventsioon mõjutab sotsiaalvaldkonna poliitilisi otsuseid praegu ja tulevikus. Üks ÜRO konventsiooni eesmärke on juurutada ühiskonnas põhilised inimõigused ja sotsiaalse kaasatuse põhimõte.
Sotsiaaltöö kui elukutse

Sotsiaaltöö kui abistava elukutse eetilised alused

Spetsialisti väljakutseks abistamisprotsessis on ühilduda kliendi vaatenurgaga, kuna see aitab tal luua toimivat liitu, hinnata vajadusi ja tugevusi ning valida õiged abistamisviisid, mis vastavad kliendi olukorrale.

Blog archive (month)

Blog archive (year)