Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö kui elukutse

Sotsiaaltöö professiooni ülemaailmne definitsioon

21. jaanuaril 2014 kiitis Rahvusvahelise Sotsiaaltööd Õpetavate Kõrgkoolide Assotsiatsiooni (IASSW) juhtkomitee heaks uue sotsiaaltöö definitsiooni, mida valmistati ette alates 2009. aastast. Ettevalmistamise käigus küsiti sellele tagasisidet küsitluste kaudu paljudelt sotsiaaltöötajatelt, sotsiaaltöö õppejõududelt ja sotsiaalteenuseid osutavatelt organisatsioonidelt ning arutati seda konverentsidel. Definitsiooni esitleti 2014. a suvel IASSW, ICSW ja IFSW konverentsil 9.–12. juulini Melbourne’is Austraalias.

Blog archive (month)

Blog archive (year)

Rubriigid