Skip to content
Sitemap

Rainer Reile

juhataja
Epidemioloogia ja biostatistika osakond

Assignments

Epidemioloogia ja biostatistika osakonna töö, sh teadustöö, korraldamine ja juhtimine.

Teadustöö: sotsiaal-majanduslikud erinevused tervisekäitumises ja tervisemõjurid. Terviseuuringud (Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu koordinaator).

Education and speciality

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.