Skip to content

Julia Hristojeva

vanemspetsialist
Uimastite ja sõltuvuste osakond

Telephone

5750 3880

Assignments

Uimastite, sõltuvuste ja HIV valdkonna eesmärkidest tulenevate tegevuste tõenduspõhine arendamine ja elluviimine, sealhulgas narkootikume tarvitavatele inimestele suunatud nõustamis- ja tugiteenuste arendamine ja teavitustegevuste korraldamine.