Skip to content
Sitemap

Gettrin Kivisild

analüütik
Tervisestatistika osakond

Telephone

659 3822

Assignments

Hambaravi ja erakorralise meditsiini statistika koordineerimine, andmekogumine, andmekvaliteedi kontroll, andmeanalüüs ja avaldamine; tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse statistika kogumise keskkonna (veebikeskkond A-veeb) haldamine; tervisestatistikasüsteemi ajakohastamine ja metoodiline juhtimine, uute andmeallikate kasutuselevõtt.