Skip to content

Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuring

2023. aasta uuringu küsimustik

Uuringu peamine eesmärk on saada teavet Eesti täiskasvanud elanike (1664-aastaste) suhtumise ja hoiakute kohta uimastitesse. Uuring annab ka ülevaate täiskasvanute tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise kohta.

Uuringuga kogutav info on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele.

Mida me uurime?

  • tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist
  • narkootiliste ainete kättesaadavust
  • eri uimastite tarvitamisega seotud terviseriske
  • inimeste enesehinnangut oma terviseseisundile (sh vaimsele tervisele) ja füüsilisele aktiivsusele ning selle seost uimastite tarvitamisega
  • suhtumist uimastite tarvitamisse, sellega seotud probleemidesse ja meetmetesse

Kui sageli toimub?

Uuringut korratakse iga nelja aasta järel. Esimene küsitlus toimus 2018. aastal, teine 2023. aastal. 

Tulemused ja publikatsioonid