Skip to content
Sitemap

Ennetuse teadusnõukogu

Ennetuse teadusnõukogu eesmärk on arendada välja ennetuslike sekkumiste tõenduspõhisuse hindamise süsteem, toetada sekkumiste arengut ja andmetel ning tõendusel tuginevat otsusetegemist ennetuses.

Tegevused

  • Lepitakse kokku ennetuse terminoloogia
  • Arendatakse välja ennetuslike sekkumiste tõenduspõhisuse hindamise süsteem
  • Analüüsitakse Eestis ellu viidavate sekkumiste efektiivsuse tõendatust ja nõustatakse sekkumiste omanikke
  • Toetatakse loodavat valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjoni ehk ennetusnõukogu riikliku ennetuspoliitika kujundamisel ja otsuste langetamisel, andes regulaarseid ülevaateid sekkumiste hetkeseisust ja vajadustest

Ennetuse teadusnõukogu liikmed

Ennetuse teadusnõukogu tegevust juhib Tervise Arengu Instituudi esindaja nõukogus.

Asutus Esindajad
Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituut   Jana Holmar,  Kadi Lubi
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Dagmar Kutsar, Judit Strömpl
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut  Evelyn Kiive, Tiina Kivirand
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Ülle Ernits, Kristi Rannus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool    Merle Varik, Ülle Parm
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut  Liisi Ausmees, Andero Uusberg
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Merike Sisask, Karmen Toros
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut Astra Schults, Kristi Pedak
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut Grete Arro, Kati Aus
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Kersti Pärna, Kaja-Triin Laisaar
Sisekaitseakadeemia  Maret Miljan, Kaisa Kajo
Tervise Arengu Instituut Karin Streimann, Triin Vilms
Tartu Ülikooli õigusteaduskond Jaan Ginter, Aleksei Kelli

Projekti ajastus

2022–2025

Lisainfo

Valdkonnaülene ennetus

Kas soovid esitada mõne Eestis ellu viidava ennetustegevuse mõju tõendatuse hindamiseks? Selleks täida ära küsimustik. Me võtame arvesse kõiki ettepanekuid.