Skip to content

Mikk Oja

vanemspetsialist
Narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus

Telephone

659 3956

Assignments

Narkomaania valdkonnas kahjude vähendamise sekkumiste arendamine ja korraldamine: kahjude vähendamise sekkumised stimulantide ja hallutsinogeenide tarvitajatele; kahjude vähendamine meelelahutuskeskkonnas.