Skip to content

Marika Inno

vanemanalüütik
Tervisestatistika osakond

Telephone

5855 3027

Assignments

Rahvatervishoiu valdkonna arendamiseks ja juhtimiseks vajalike andmete kogumine, analüüs ja avaldamine, statistika kättesaadavuse planeerimine ja korraldamine, statistikasüsteemi ajakohastamine, metoodiline juhtimine ja osakonnas koordineeritud töö tagamine. Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 ja Eesti tervisesüsteemi toimivuse hindamise (HSPA) eesmärkidega vastavuses oleva andmeanalüütika tagamine.

Pädevusvaldkond: oma vastutusvaldkonna statistika; tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi (TSTUA) haldamine.