Skip to content

Margus Miller

õigusala juht
Õigusteenistus

Telephone

659 3905

Assignments

Õigusaktide eelnõude läbivaatamine; lepingute koostamine või läbivaatamine; sise-eeskirjade ja muude töökorralduslike dokumentide koostamine või läbivaatamine; instituudi õigusnõustamine.