Skip to content

Margus Miller

osakonna juhataja
Õigusosakond

Telephone

5366 2327

Assignments

Õigusaktide eelnõude läbivaatamine; lepingute koostamine või läbivaatamine; sise-eeskirjade ja muude töökorralduslike dokumentide koostamine või läbivaatamine; instituudi õigusnõustamine.