Skip to content

Mare Ruuge

vanemanalüütik
Tervisestatistika osakond

Telephone

659 3818

Assignments

Tervishoiukulude arvestus (metodoloogia, andmekogumise ja statistika levitamise süsteemi arendus); uuringu "Eesti Terviseuuring 2019" koordineerimine ja andmeanalüüs; rahvusvaheliste päringute koordineerimine; tervisestatistikasüsteemi ajakohastamine ja metoodiline juhtimine, uute andmeallikate kasutuselevõtt.