Skip to content
Sitemap

Helena Heidemann

vanemspetsialist
Tervise ja heaolu edendamise keskus

Assignments

Tervise ja heaolu edendamise keskuse eesmärkidest tulenevate tegevuste planeerimine, tõenduspõhine arendamine ja elluviimine ning projektiga "Frontline Politeia" ja Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projektiga "Rahvatervise alase võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" seotud tegevuste koordineerimine ja arendamine.