Skip to content

Anneli Sammel

keskuse juht
Terviseriskide ennetamise keskus

Telephone

659 3948

Assignments

Alkoholi ja tubaka valdkonna juhtimine.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamise ja tubakatarvitamise ennetamisele suunatud tegevusplaanide väljatöötamine ning nende elluviimise korraldamine.