Skip to content

Alice Haav

vanemspetsialist
Laste ja noorte valdkond

Telephone

659 3982

Assignments

Laste ja noorte valdkonna üleriigiliste tegevuste ja projektide väljatöötamine, arendamine ning elluviimine, sh tervise ja heaolu edendamine lasteaias ja koolis, paikkondlike haridusasutuste tervisedenduse koordinaatorite üleriigilise võrgustiku eestvedamine, õigusloome protsessides osalemine ning info-, juhendmaterjalide ja koolituste väljatöötamine ning rakendamine, rahvusvaheline koostöö.