Skip to content

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. Uuringu raport

Uuring
Download (PDF, 2.27 MB)

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

147211011552_ESPAD raport_2016

Detailed info

Year
2016
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Sigrid Vorobjov
ISBN
978-9949-461-64-6 (pdf