Skip to content

EMCDDA Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitlus

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) koordineeritud veebiuuring „Web survey on drugs“ annab ülevaate erisuguste ainete tarvitatamisest, tarvitamise ja hankimise viisidest ning tarvitaja sotsiaaldemograafilisest taustast. Uuring käsitleb põhjalikult kanepitooteid, kokaiini, ecstasy/MDMA, amfetamiini, metamfetamiini, uusi psühhoaktiivseid aineid ja fentanüüli.

Eestis viiakse uuringut ellu samal ajal kui mitmes teises Euroopa riigis. See teeb uuringu eriti väärtuslikuks, sest saab võrrelda Eesti olukorda teiste riikidega.

Veebiuuringus osalemine on anonüümne, vabatahtlik ja sõltub vastaja osalemishuvist. Uuringu sihtgrupp on vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul tarvitanud narkootikume. Küsimustik on Eestis saadaval kolmes keeles: eesti, vene ja inglise.

Teemad

  • ainete tarvitamine elu jooksul ja viimase 12 kuu ja/või 30 päeva jooksul
  • aine tarvitamise sagedus
  • aine tarvitamise viisid
  • tarvitatavad kogused
  • narkootikumide hankimise viisid/allikad ja hangitavad kogused
  • narkootikumide hind
  • uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise eesmärk ja oodatav mõju
  • vastajate sotsiaaldemograafiline taust

Kui sageli toimub?

EMCDDA veebiuuringut korratakse 2−3-aastase intervalliga. Esimest korda viidi uuring ellu 2016. aastal. Eesti osales andmekogumises esimest korda 2018. aastal ja seejärel 2021. aastal.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Kokku on uuringus eri  aastatel osalenud üle 15 Euroopa Liidu riigi. Eesti osales 2018. aasta andmekogumises ja Eesti andmed on võrreldavad uuringus osalenud teiste riikide Austria, Belgia, Soome, Itaalia, Läti, Leedu, Küprose ja Poolaga.

EMCDDA veebiuuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid

  • Matias J, Kalamara E, Mathis F et al. The use of multi-national web surveys for comparative analysis: Lessons from the European Web Survey on Drugs. Int J Drug Policy 2019; pii: S0955-3959(19)30073−8.
  • Abel-Ollo K, Lõhmus L. Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused. Eesti Arst 2019;98(11):627–635.