Skip to content

Programmi SÜTIK klientide rahulolu uuring

Uuring
Download (PDF, 4.57 MB)

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uimastite ja sõltuvuste osakond viis 2023. aastal ellu programmi SÜTIK (tugiisikud uimasteid tarvitavatele inimestele) klientide rahulolu uuringu. Uuringu eesmärk oli koguda klientide tagasisidet ja rahulolu programmi SÜTIK tugiisikute töö kohta ning saada sisendit klientide paremaks abistamiseks. Vastajate arvamused ja tagasiside aitavad saada infot senise tegevuse edukusest ning võtta arvesse klientide soove programmi arendamisel. Uuringusse kaasati kliendid, kes olid leidnud endale programmi SÜTIK abil tugiisiku ja vestelnud tugiisikuga vähemalt ühe korra.

SÜTIK programmi eesmärk on parandada uimasteid tarvitavate inimeste elukvaliteeti, pakkudes neile võimalikult kiiret ja vahetut tuge, et oma eluga senisest paremini toime tulla. Tugiisikute roll on toetada kliendi isiklikku arengut, pidades sealjuures meeles, et abi osutamisel on oluline arvestada kliendi vajaduste, võimaluste ja valmisolekuga abi vastu võtta.

SÜTIK alustas Eestis tööd 2018. aasta juunis ja praegu töötab programm: Harjumaal (MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST, Convictus Eesti), Tartumaal (MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus), Ida-Virumaal (MTÜ LUNEST; SA Viljandi Haigla) ja Lääne-Virumaal (MTÜ Convictus Eesti).

31.12.2023 seisuga osaleb programmis 591 klienti, keda on 2021. aasta andmetega võrreldes 123 võrra rohkem. See peegeldab SÜTIKu vajadust Eesti ühiskonnas.

Vaata ka ülevaadet SÜTIK programmi rakendamisest 2018–2022.

SUTIK_klientide_rahulolu_uuring_2024_2_

Detailed info

Year
2024
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Marin Vaher, Kirke Hiob
ISBN
978-9949-666-54-6 (pdf)