Skip to content

TAI kutsub osalema tervisestatistika kasutajate ootuste ja rahulolu uuringus

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) terviseandmete keskus avab tervisestatistika kasutajate vajaduste ja rahulolu uuringu, mille veebiankeedile on vastama oodatud kõik, kes on kasutanud või tunnevad huvi TAI registrite ja uuringuandmete vastu.

Soovime, et meie töö vastaks kõige paremal viisil tervisestatistika kasutajate ja ühiskonna vajadustele.  Seepärast palume teie abi, et küsitluse tulemusel paremini mõista, millised tervisestatistilised andmed ja andmeallikad on teile töös vajalikud; milliseid kasutate enim ning kuivõrd olete rahul TAI pakutud tervisestatistika, sh selle avaldamiskalendriga.

Küsitlusele vastamine on anonüümne. Palume teil avaldada enda kohta ainult valdkondlik kuuluvus (nt riigitöötaja, KOV ametnik, tervishoiutöötaja vm).

Vastamiseks kulub hinnanguliselt 5–10 minutit. 

Uuringu tulemustega saate tutvuda TAI kodulehel juba mai lõpus.

Küsitlusele saab vastata alates 18. märtsist. Vastuseid ootame 14. aprillini.

Uuringu valim on mitteisikustatud. Võib juhtuda, et pärast vastamist jõuab see kutse mõne infokanali kaudu taas teieni. Sel juhul eirake seda 

 

Uuringu kohta tekkivatele küsimustele aitab vastata Merike Liivak: e-post merike.liivak@tai.ee, telefon 5377 2388.

Ootame teid osalema!

 

TAI on keskne tervise- ja tervishoiuvaldkonna statistikat koondav asutus Eestis, kes kogub ja avaldab andmeid haigestumuse, tervishoiuteenuste kasutamise, ravipõhjuste ja tervishoiuressursside kohta ning viib ellu terviseteemalisi uuringuid.