Skip to content

Septembris puhkas alkoholist taas hinnanguliselt 50 000 inimest

Uudis

Septembris toimus Tervise Arengu Instituudi (TAI) kampaania „Septembris ei joo“, millega kutsuti kõiki eestimaalasi septembrikuus alkoholist puhkama. 2022. aastal on aktsioonist osavõtnud inimeste arv hinnanguliselt sama suur kui eelmisel aastal.

„Septembris ei joo“ aktsiooniga olid kutsutud liituma kõik eestimaalased, olenemata sellest kui palju keegi alkoholi tarvitab. Järeluuringu tulemusel selgus, et kainet septembrit õnnestus pidada 81 %  osalenutest. Ülejäänud märkisid, et vähendasid küll alkoholitarbimist, kuid täiesti sellest ei loobunud.

Sel aastal pöörati kampaaniaga tähelepanu alkoholist loobumise kasudele. Avalikkusele tuntud kampaania eestvedajad tõid välja erinevaid kasusid, mida alkoholist loobumine inimesele annab. Aleksei Turovski hinnangul tekib alkoholist loobumisel rohkem aega ja vähem muresid, Eeva Esse sõnul suureneb liikumine ning väheneb stressitase, Epp Kärsini arvates kasvab rõõmu hulk ning väheneb pettumust valmistavate olukordade esinemine. Kristi Saare tõi välja alkoholitarvitamisest loobumisel tekkiva rahalise säästu osa ning Neeme Raud osundas vaimse vormi paranemisele.

„Pikemate pauside tegemine alkoholitarvitamisse on iga inimese jaoks vajalik, ükskõik kui palju ta alkoholi tarvitab. Uuringud näitavad, et see aitab joodavaid alkoholikoguseid kontrolli all hoida ja alkoholitarvitamisega seotud harjumusi enesele teadvustada. Alkoholist puhkamine on aasta-aastalt järjest populaarsem ning kindlasti on üheks motivaatoriks see, et sõbrad osalevad aktsioonis ja koos on alati kergem,“ kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Kokku oli 2022. aasta küsitluse andmetel viimase 12 kuu jooksul  kas kuu aega või lühema aja jooksul alkoholitarbimises teadlikult  pausi pidanud 44% alkoholitarbijatest. Keskmisest levinum oli alkoholitarbimises pausi tegemine 2534-aastaste (51%), muudest rahvustest (53%) või madala sissetulekuga alkoholitarbijate seas.

Kampaania lõpp ei pea tähendama osalejatele tagasipöördumist vanade joomisharjumuste juurde. Alkoholivaba kuuga saavutatud eduelamust, head enesetunnet, positiivseid tulemusi saab pikendada, jälgides ka peale kampaania lõppu tarvitatavaid alkoholikogused, et need  jääks mõõdukuse piiridesse. Nõuandeid ja soovitusi tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks leiab veebilehelt alkoinfo.ee. Oma vaimse tervise toetamisel,  alkoholiharjumuste muutmisel ning alkoholitarvitamise vähendamisel on toeks veebipõhine tasuta programm „Selge“, mis on leitav aadressilt selge.alkoinfo.ee.

Kampaaniat „Septembris ei joo“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.