Skip to content

Mullu sündis Eestis varasemast rohkem lapsi

Uudis

2021. aastal sündis Eestis kokku 13 143 last, mis on varasema aastaga võrreldes 70 lapse võrra rohkem. Kõikidest mullu sündinud lastest 13 119 puhul oli ema elukohariigiks Eesti, 24 puhul oli ema elukoht välisriigis.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) sünniregistri andmetel sünnitas Eestis 12 899 naist (varasemaga võrreldes 50 naist rohkem): 12 657 juhul sündis üks laps, kaksikuid sündis 240 ning kolmikuid kahel korral. Mitmiksünnituste osa oli  kõikidest sünnitustest 1,9 protsenti. Elussündide arv 1000 fertiilses eas (15–49 aastaste) naise kohta oli 46,6, mis on võrreldes eelnenud aastaga tõusnud: 2020. aastal oli vastav näitaja 46,1. Poisse sündis mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid (vastavalt 51,3% ja 48,7%).

Laste keskmine sünnikaal oli 2021. aastal 3527 g ja keskmine sünnipikkus 51 cm. Ajavahemikul 1992–2021 on vastsündinute keskmine sünnikaal suurenenud 92g võrra – 1992. aastal oli see 3435 g, 2021. aastal 3527 g. Enneaegseid (raseduskestusega <37 täisrasedusnädalat) lapsi sündis mullu 808, mis sarnaselt varasema aastaga moodustas kõikidest sündidest 6,2%.

12. tervishoiuasutuses sündis 12 994 last; väljaspool haiglat, sh kodudes sündis 149 last. Kodusünnitust korraldab Eestis kolm tervishoiuteenuse osutajat.

Loomulikul teel sünnitas 9557 naist. Vaakum- ja tangsünnitusi kokku oli 687 ning keisrilõikeid tehti 2655 sünnitajale, neist plaanilisi keisrilõikeid 756 sünnitajale. Keisrilõigete osakaal oli 20,6 protsenti.

Surnult sündis 35 last, mis moodustas 0,3% kõikidest sündidest. See kurb arv on aasta-aastalt langenud, nt 1992. aastal oli surnult sündinud lapsi 179, mis moodustas kõikidest sündidest 1 protsendi.

Sünnitajate keskmine vanus on alates 1992. aastast pidevalt kasvanud. Ajavahemikul 1992–2021 suurenes esmassünnitajate keskmine vanus 7 aasta ja korduvsünnitajate keskmine vanus 5 aasta võrra. Kui 1992. aastal olid esmasünnitaja ja korduvsünnitaja keskmine vanus vastavalt 22,7 ja 28,3 aastat, siis eelmisel aastal olid need vastavalt 29,4 ja 33,1 aastat. Alates 1992 aastast on sünnituste arv enim tõusnud 30–34-aastaste naiste hulgas ning langenud vanuserühmas 20–24.

Sündide statistika on avaldatud TAI tervisestatistika andmebaasis.

sünnitusviisid

1. juunil, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, tähistab TAI sünniregister oma sünni 30. aastapäeva. Seda tähistatakse temaatilise juubelikonverentsiga.