Skip to content

Eesti Terviseuuring 2019

Uuring
Download (PDF, 2.1 MB)

Eesti Terviseuuring 2019 (ETeU2019) oli neljas omataoline küsitlusuuring. Uuringu eesmärk oli hinnata Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid, piiranguid ja abivajadust, tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda muutusi eelnevate uuringute tulemustega. ETeU2019 oli osa Euroopa Liidu terviseuuringute kolmandast lainest, mis viidi liikmesriikides läbi ühtse metoodika alusel ja millega kogutakse tervisenäitajate andmeid rahva tervise, tervishoiu, sotsiaalse kaasatuse ja sotsiaalkaitse, tervisealase ebavõrdsuse ja tervena vananemist hõlmavate poliitikavaldkondade tarbeks.
Metoodika ülevaade kirjeldab uuringu korraldust, valimit, küsimustiku koostamist, välitööde läbiviimist, andmetöötlust ja tulemuste avaldamist.
 

Eesti_Terviseuuring2019_Metoodika_ylevaade

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Mare Ruuge, Diana Sokurova