Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2011 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2011 Raport Ei Lae alla

Trükis annab ülevaate alkoholi turust, riiklikust alkoholituru korraldusest, alkoholi tarbimisest Eestis, elanike hoiakutest alkoholi suhtes, alkoholitarbimise kahjudest jne.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2011 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Muu

2011 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Ei Lae alla

Uuringu „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10-18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19-29-aastased noored. Koostatud uuringuraport on eelkõige suuntatud seksuaaltervise ja HIV-i ennetamisega seotud spetisalistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Ei Lae alla

Trükis annab ülevaate alkoholi turust, riiklikust alkoholituru korraldusest, legaalse ja illegaalse alkoholi tarbimisest Eestis, elanike suhtumisest riiklikusse alkoholipoliitikasse, alkoholi tarbimise negatiivsetest tagajärgedest ühiskonnale, võrdluse Põhjamaade statistikaga ning ülevaate alkoholiga seotud statistikast.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Antud trükise eesmärgiks on määratleda toitumisalaste teadmiste kujunemist erinevate õppeainete abil. I ja II kooliastme õppekava ja õpikute analüüsil selgus, et toitumise temaatikat käsitletakse järgnevate õppeainete raames: inimeseõpetus, loodusõpetus ning käsitöö ja kodundus. Raportis analüüsitakse nendes õppeainetes kasutuses olevaid õpikuid, õppematerjale ja õpetajaraamatuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Lehekülg 10 / 14