Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Uuringu raport annab ülevaate, millised on sõltuvushäiretega inimeste ja nende lähedaste vajadused seoses tööturul püsimisega või tööturult välja langemise ennetamisega sõltuvusest tulenevatel põhjustel.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Raamatus esitatakse ülevaate aastatel 2010–2011 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest, võrreldes andmeid ka eelnevate aastate näitajatega.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2012 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Muu

2012 Raport Ei Lae alla

Põhiliselt käsitleb käesolev raport 11–15-aastate õpilaste tervist ja tervisekäitumist ning neid mõjutavaid tegureid 2010. aastal, see sisaldab 6 peatükki, milles antakse ülevaade uuringu metoodikast, õpilaste sotsiaalmajanduslikust olukorrast, koolikeskkonnast, terviseseisundist, toitumisharjumustest, kehalisest aktiivsusest ja riskikäitumisest.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abimaterjaliks tervisega seonduvate uuringute ja analüüside läbiviimiseks kohalikul tasandil. Materjali saavad kasutada erinevad paikkonna tervisevõrgustikud, töögrupid, koalitsioonid, organisatsioonid ja teised elanike tervisevajadustega tegelevad koostööühendused, kellel on vaja teha tervisega seonduvaid uuringuid ning analüüse kohalike elanike parema heaolu saavutamiseks. Juhendis antakse ülevaade, kuidas iseseisvalt uuringuid planeerida ja läbi viia.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Juhend Ei Lae alla

The report summarizes selected data on health and wellbeing in Estonia, in comparison with European Union (EU-27) average.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

The report summarizes selected data on health and wellbeing in Viljandi county.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

The report summarizes selected data on health and wellbeing in Valga county.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

The report summarizes selected data on health and wellbeing in the city of Tartu.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

The report summarizes selected data on health and wellbeing in Tartu county.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Lehekülg 6 / 14