Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2021 Ajakiri Ei  

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2003–2019 tervishoiukuludest. Kirjeldatakse kogu perioodi arenguid tervishoiusüsteemi rahastamises rahastamismudelite ja tervishoiuteenuste kaudu. Ühtlasi esitletakse viimastel aastatel tehtud ühtlustusarvutusi SHA 2011 metoodika järgi, sh käimasolevaid muutusi pikaajalise hoolduse kulude arvestuses. Põhitähelepanu on pööratud viimasele, 2019. aastale ning tervishoiukuludele ühe inimese kohta.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2021 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2021 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2020 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2020 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2020 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2020 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2020 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2020 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2020 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Vähk

2020 Brošüür Ei Lae alla

Kohaliku tasandi alkoholipoliitika juhend on mõeldud kohalikele omavalitsustele, kes soovivad tõenduspõhisele praktikale tuginedes ennetada alkoholitarvitamist ja vähendada alkoholitarvitamisest tulenevaid kahjusid.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2020 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Uuringud, statistika

2020 Raport Ei Lae alla

Raamat on eelkõige mõeldud kasutamiseks lasteaias, kuid sobib teadmiste ja ideede saamiseks ning tegevuste (arutelud, uurimised, praktilised tegevused, mängud, katsed, kunstitegevused jm) läbiviimiseks ka koolis ja kodus.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2020 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2020 Raport Jah Lae alla

Lehekülg 1 / 63