Loe Sotsiaaltöö uudiskirja artikleid

Tagasi

06. OKTOOBER 2020

Võlanõustaja soovitab

Võlanõustajad juhivad tähelepanu, et eelmise majanduskriisi ajal tekkinud võlgade tõttu täitemenetlusse antud nõuded aeguvad järgmise aasta kevadel. Selliseid nõudeid on hinnanguliselt 85 000. Tegemist on 5.04.2011 jõustunud seadusemuudatusega, mis tsiviilnõuete aegumise tähtaja 10 aasta peale lühendas (vt TsÜS 10. ptk).

Riigikohtu lahendi järgi seadusel tagasiulatuvat mõju ei ole ja 2002.–2011. a täitemenetlusse antud nõuded (v. a elatise võlad ja kahjukannataja nõuded) aeguvad 5.04.2021. Selliste vanade nõuete puhul ei tasu sõlmida uusi maksegraafikuid, mis aegumise katkestavad. Samuti pole mõistlik siis taotleda eraisiku pankrotti, mis omakorda võib kesta 7 aastat.  Vt ka sotsiaalkindlustusameti veebiseminari slaide ja vastuseid küsimustele; vajaduse korral küsi nõu võlanõustajalt.