Loe Sotsiaaltöö uudiskirja artikleid

Tagasi

02. OKTOOBER 2020

Muudatused sotsiaalhoolekande seaduses, perehüvitiste seaduses ja riigilõivuseaduses

Sotsiaalministeerium saatis justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks sotsiaalhoolekande seaduse, perehüvitiste seaduse ja riigilõivuseaduse eelnõu, millega antakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kohanemis- ja tööõppekursustel õppivatele 16–19aastastele lastele lapsetoetuse, lasterikka pere toetuse, eestkostetava lapse toetuse ning üksikvanema lapse toetuse saamise õigus.


Samuti täpsustatakse perehüvitiste seaduses eestkostel oleva lapse toetuse maksmise aluseid. Asendushooldusteenuse osutamisel perekodus laiendatakse perevanematega sõlmitavate lepingute võimalusi, võimaldades edaspidi käsunduslepingule lisaks sõlmida perevanemaga ka paremate sotsiaalsete garantiidega töölepingu.
Järelhooldusteenuse muudatustega täpsustatakse teenuse saamise aluseid, ühtlustatakse teenust saavate isikute vanusepiiri ning laiendatakse kohalike omavalitsuste võimalusi järelhooldusteenuse rahastamiseks.

Eelnõuga täiendatakse ka riigilõivuseadust, millega sätestatakse riigilõivumäärad sotsiaalkindlustusameti väljastatavate sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse, turvakoduteenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluse menetlemisele.

Perevanema lepingu, keskhariduseta kuni 19aastase lapse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse täienduskoolituse kursusel osaleva lapse peretoetuse maksmise ning riigilõivumäärade muudatused jõustuvad 1. veebruaril 2021. Ülejäänud muudatused jõustuvad üldises korras.

Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.