Loe Sotsiaaltöö uudiskirja artikleid

Tagasi

02. OKTOOBER 2020

Toetavad turismiteenused vaimupuudega inimestele

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis algab sotsiaaltöö korralduse osakonna eestvedamisel Euroopa Komisjoni ERASMUS+ programmi projekt„Mindful Tourism Services for Mentally Disordered People” (MINDTOUR) ehk „Toetavate turismiteenuste loomine vaimupuudega inimestele”. Projekt algas 1. septembril 2020 ning kestab peaaegu 2,5 aastat. Projekti partnerid on kolmest riigist: Eestist TÜ Pärnu kolledž ja Pärnu Muuseum, Lätist on kaasatud Läti Ülikool ja Zeit Hotel ning Belgiast Thomas More’i ülikool (Mechelen-Antwerpen) ja Dr Guislain’i muuseum.

Projekti peamine eesmärk on parandada turismiettevõtjate teadlikkust ja võimet väärtustada vaimse erivajadustega inimesi ning nende perekondi kui kliente. Projekti ülesanne on töötada välja turismiteenuste disainimiseks ja arendamiseks suunised, mis toetaksid just vaimse erivajadustega klientide teenindamist turismisektoris.

Teenuste disainimisel püütakse arvesse võtta nende multifunktsionaalsust ehk sobivust ka teiste sihtgruppidega, nt lastega reisijad.

Kõigepealt tehakse uuring selle kohta, milline on olukord vaimupuudega inimestele pakutavates turismiteenustes ja millised on peamised vajadused ning milline on valmisolek sellisteks teenusteks.

Projekti tulemusena valmivad partnerite koostöös prototüübid teenustest, mis on kohandatud ja suunatud vaimupuudega inimestele ja nende peredele. Prototüüpide väljatöötamisel osalevad partnerkõrgkoolide üliõpilased, kes koostöös projektis osalevate turismiettevõtjatega disainivad uued lahendused vaimse erivajadusega klientide vastuvõtmiseks.

Projekti elluviimise kohta valmib kirjalik ülevaade ning käsiraamat koos nõuannete ja suunistega sihtrühmale parimate teenuste disainimiseks. Valmib ka töövahend, mille abil saavad turismiettevõtjad juba olemasolevaid ning plaanitavaid teenuseid hinnata vaimupuudega inimeste kliendisõbralikkuse vaates.

Projektist huvitatutel palume lisainfo saamiseks võtta ühendust projektijuht Liina Kääriga: liina.kaar@ut.ee.