Kogumik lapse osalusest lastekaitse hindamises

Tagasi

Võlanõustaja soovitab

06. OKTOOBER 2020

Võlanõustajad juhivad tähelepanu, et eelmise majanduskriisi ajal tekkinud võlgade tõttu täitemenetlusse antud nõuded aeguvad järgmise aasta kevadel. Selliseid nõudeid on hinnanguliselt 85 000. Tegemist on 5.04.2011 jõustunud seadusemuudatusega, mis tsiviilnõuete aegumise tähtaja 10 aasta peale lühendas (vt TsÜS 10. ptk).

Loe lisa...

 

Kuidas vähendada toidu raiskamist?

02. OKTOOBER 2020

29. septembril tähistati esimest rahvusvahelist toidukao ja toidujäätmete teadlikkuse päeva. Eestis võtsid teema fookusesse nii erinevad riigi- kui ka eraasutused ja organisatsioonid.

Loe lisa...

 

Muutub raske ja sügava puudega laste teenuste korraldus

02. OKTOOBER 2020

Alates 2015. aasta 1. novembrist on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel pakutud raske ja sügava puudega lastele sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja toetava teenusena transporditeenust.

Loe lisa...

 

Muudatused sotsiaalhoolekande seaduses, perehüvitiste seaduses ja riigilõivuseaduses

02. OKTOOBER 2020

Sotsiaalministeerium saatis justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks sotsiaalhoolekande seaduse, perehüvitiste seaduse ja riigilõivuseaduse eelnõu, millega antakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kohanemis- ja tööõppekursustel õppivatele 16–19aastastele lastele lapsetoetuse, lasterikka pere toetuse, eestkostetava lapse toetuse ning üksikvanema lapse toetuse saamise õigus.

Loe lisa...

 

Toetavad turismiteenused vaimupuudega inimestele

02. OKTOOBER 2020

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis algab sotsiaaltöö korralduse osakonna eestvedamisel Euroopa Komisjoni ERASMUS+ programmi projekt„Mindful Tourism Services for Mentally Disordered People” (MINDTOUR) ehk „Toetavate turismiteenuste loomine vaimupuudega inimestele”. Projekt algas 1. septembril 2020 ning kestab peaaegu 2,5 aastat. Projekti partnerid on kolmest riigist: Eestist TÜ Pärnu kolledž ja Pärnu Muuseum, Lätist on kaasatud Läti Ülikool ja Zeit Hotel ning Belgiast Thomas More’i ülikool (Mechelen-Antwerpen) ja Dr Guislain’i muuseum.

Loe lisa...