Kogumik lapse osalusest lastekaitse hindamises

Tagasi

Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

12. JAANUAR 2021

Sotsiaalministeerium saatis detsembri lõpus kooskõlastusringile ettepaneku heaolu arengukava koostamiseks, mis koondab sotsiaal- ja töövaldkonna eesmärgid aastateks 2023–2030.

Loe lisa...

 

Sotsiaalministeerium esitas linnade ja valdade liidule ettepanekud eelarveläbirääkimisteks

12. JAANUAR 2021

Detsembris esitas sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule (ELVL) juba teist korda ettepanekud eelarveläbirääkimisteks. Ettepanekutes on ära toodud kümme tegevusvaldkonda, millele ministeerium soovib, et omavalitsused rohkem tähelepanu pööraksid ja mille arendamisega tegeleksid.

Loe lisa...

 

Uus algus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

06. NOVEMBER 2020

TTHK 80Maarika Veigel
TTK kutseõppe osakond
Õpetaja-õppekavade koordinaator

Novembri alguses oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonnas oluline sündmus – töökohapõhist õpet alustasid kolme eriala neli uut õpperühma üle Eesti (Narvas, Raplas, Tallinnas, Harjumaal). Kutseõppe selline õppevorm on kujunenud väga nõutuks ja populaarseks nii tööandjate kui ka õpilaste seas.

Loe lisa...

 

Lastekaitse Liidu aastakonverents “Isaks sünnitakse. Meheks kasvatakse”

08. DETSEMBER 2020

20. novembril 2020 toimus MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverents “Isaks sünnitakse. Meheks kasvatakse”, mis keskendus positiivsele vanemlusele ning isa rollile laste kasvatamisel. Seekordne konverents oli suunatud nii lastega töötavatele spetsialistidele kui ka kõigile lapsevanematele.

Loe lisa...

 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, 2015–2019

06. JAANUAR 2021

analüüsi ja statistika osakond, sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi statistikaülevaade vahendab andmeid väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohta 2019. aastal. Samuti saab vaadata aastatel 2015–2019 toimunud muutusi: kui palju oli üldhooldusteenuse saajaid ja milline on nende vanus; kuidas jagunesid kohtade arvu järgi teenust osutavad asutused, kui suured on üldhooldusteenuse osutamise kulud ja kuidas need jagunevad rahastamisallika järgi ning kuidas jagunevad asutused ööpäevase kulu suuruse järgi.

Loe lisa...