Väljaanded

Tagasi

22. JAANUAR 2021

Sotsiaaltöö uudiskirja sündmused ja koolitused

Ootame infot Sotsiaaltöö uudiskirja sündmuste ja koolituste kalendrisse meiliaadressil ajakiri@tai.ee. Värskendame infot jooksvalt. Iga kuu alguses saadame uudiskirja lingi uudiskirja lugejatele.

Jaanuar

2021. aastal (kuupäev täpsustub) Lõuna-Eesti Heaolufoorumi Lõuna-Eesti turvalisuse nõukogude tulevikuvisiooni veebiseminar

22. jaanuarist 19. veebruarini virtuaalne loengusari Terve enesetunde heaks

25. jaanuarist 18. juunini veebikoolitus Praktilised oskused igapäevases noorsootöös

26.–27. jaanuarini veebikoolitus Lapse väärkohtlemine, märkamine ja ennetamine

27.–28. jaanuaril Tallinnas koolitus Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis („Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” koolituse moodul)

27. jaanuarist 30 aprillini Tallinnas Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega (kohad on täis)

28. jaanuaril Tartus koolitus Kogemuslik õppepäev juhtidele: supervisioon – miks ja kuidas?

29.–31. jaanuarini ja 16.–18. aprillini 2021 Tallinnas MTÜ Igale Lapsele Pere Traumapädeva hoolduse koolitused

29. jaanuarist 18. juunini veebikoolitus Infotöö, kriitiline mõtlemine ja suhtlus noorsootöös („Praktilised oskused igapäevases noorsootöös” koolituse moodul) (registreerimine lõppenud)

Veebruar

1.– 21. veebruarini veebikoolitus Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

1. veebruarist 14. märtsini veebikoolitus Veebipõhine nõustamine sotsiaalvaldkonnas

1. veebruarist 14. märtsini veebikoolitus Kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega

2. veebruarist 6. aprillini veebikoolitus Kuidas saab noorsootöötaja toetada noort, kes ei õpi ega tööta? (kohad on täis, registreerida saab ootejärjekorda)

2. veebruarist 9. märtsini Pärnus Sotsiaalnõustamise baaskoolitus

3. veebruaril veebis teadusseminar Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks

3. veebruarist 19. maini Tallinnas või veebis koolitus Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

4. veebruarist 28. maini Pärnus Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

5. veebruaril veebikoolitus Eneseteadlikkus professionaalina ja enda arengu kavandamine

6.–7. veebruaril Tartus ja veebis Vaimse tervise lektorite koolitus

8. veebruarist 2. maini veebikoolitus Õiguse alused mittejuristile

8.–10. ja 26. veebruaril Viljandis koolitus erihoolekande tegevusjuhendajatele Raskesti mõistetava käitumise juhendamine

10. veebruaril Tartus koolitus Hooldustöötaja ergonoomika algkursus

10. veebruaril Tartus koolitus Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

15. veebruarist 31. maini Tallinnas Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

16. veebruaril taotlusvooru Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas infopäev

17. veebruaril Tartus koolitus Lapse viha: turvaline toimetulek

17.–18. veebruaril Tallinnas Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis („Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” koolituse moodul)

18. veebruaril Tartus koolitus Suhtlemine konfliktsetes olukordades

19. veebruaril veebikoolitus Sotsiaalmeedias toimuv häbistamine – kiusamisest aktivismini

25. veebruarist 18. juunini Tartus Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Alates märtsist

1. märtsist 31. maini Tallinnas Taastava õiguse vabatahtlike baaskoolitus

8.–10. ja 31. märtsil Paides koolitus erihoolekande tegevusjuhendajatele Raskesti mõistetava käitumise juhendamine

11.–13. märtsil Värskas Vunki Mano loometalgud

16. märtsil rahvusvaheline sotsiaaltöö päev

16. märtsil Tallinnas koolitus Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

22.–24. märtsil Tallinnas BUSS-mudeli koolitus varase ea traumakogemusega lastega abistamiseks

6. aprillil Tartus koolitus Raske ja sügava dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine

7. aprillil Tartus koolitus Hooldustöötaja ergonoomika edasijõudnutele

13. aprillil Tartus koolitus Enesekehtestamine siin ja praegu

12. mail Tartus koolitus Hooldustöötaja ergonoomika edasijõudnutele – üksinda tegutsemine

18.–21. mail Tallinnas 16 ISSA konverents IKT sotsiaalkindlustuses

15.–18. juunil koostöös Tallinna Ülikooliga virtuaalne Euroopa konverents Innovatsioon ja vastupidavus: sotsiaaltööalase hariduse valmisolek ebakindlatel aegadel

29. septembrist 1. oktoobrini Tallinnas Euroopa Ennetusuuringute Ühingu aastakonverents

Kalendrid

E-koolitused

Haldusakti koostamise koolitus sotsiaaltöö ametnikele. Salvestised ja slaidid on leitavad SKA KOVi nõustamisüksuse veebilehel rubriigis „Veebiseminarid” rubriigis „Veebiseminarid”

E-kursus Hooldekodude töökorraldus eriolukorras (COVID-19)

Eakatevastase vägivalla teemaline e-kursus

Tartu Ülikooli e-loengud

Tallinna ülikooli e-koolitused ja loengud

MTÜ Elu Dementsusega videoloengud

Kampaaniad

  • Ülemaailmne puuetega inimeste päev 2020: Terve elu eriolukorras
  • Tervise Arengu Instituut koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsuvad suitsetajaid alustama uuest aastast tubaka- ja nikotiinivaba elu ja tegema Sigarexitit. Loe lähemalt
  • Tervise Arengu Instituut kutsub programmiga „Selge“ vähendama alkoholitarvitamist. Loe lähemalt
  • Justiitsministeeriumi kampaania Ära jää minevikku kinni aitab kaasa endiste vangide tööturule jõudmisele ning korduvkuritegevuse vähendamisele.

Toimunud sündmused