Väljaanded

Tagasi

06. JUULI 2015

Eelretsenseeritavad artiklid

Lisaks populaarteaduslikele ja informatiivsetele artiklitele ilmuvad "Sotsiaaltöös" ka eelretsenseeritud teadusartiklid sotsiaaltööst ja sotsiaalpoliitikast – nii originaalsete uurimistulemuste tutvutused kui ka ülevaateartiklid aktuaalsete erialaste probleemide kohta.

Eelretsenseerimise läbinud artiklid on ajakirjas vastavalt tähistatud ja neid võib klassifitseerida Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatori järgi 1.3 taseme artikliteks – "artiklid eestikeelsetes teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuse kolleegium".

Artikli maksimaalne pikkus on 15 ajakirja lehekülge ehk 40 000 tähemärki (koos tühikutega), millelt arvestatakse maha illustratsioonidele kuluv ruum.

Kaastööd palume saata elektroonselt aadressil ajakiri@tai.ee märkega „Soovin eelretsenseerimist".

Avaldamisele pretendeeriva artikli saadab toimetus anonüümselt kahele vastava teadusvaldkonna asjatundjale. Kaastöö heakskiitmisel tuleb autoril juhinduda retsensentide muudatus- ja parandusettepanekutest või põhjendada oma valikud. Artiklid kuuluvad toimetamisele ja vajadusel lühendamisele. Kõik muudatused kooskõlastatakse autoritega.

Vaata lisaks: pdf Artiklite vormistusnõuded ja soovitused autoritele

Täiendav info