Liigu edasi põhisisu juurde

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile: 2001.-2011. aasta andmed

Statistika

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on nüüd kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa koostöös läbiviidava uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" andmed aastate 2001 kuni 2011 kohta.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangust oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele. Uuring on suunatud elanikkonnale vanuses 15–74 eluaastat ning seda viiakse läbi igal aastal.

Uuringu kohaselt oli perearstiteenusega 2011. aastal üldiselt või väga rahul 87,2% vastanutest ning see osakaal on alates 2001. aastast kasvanud ligi 10 protsendipunkti võrra. Üldiselt või väga rahul oli eriarstiteenusega 87,8% ja hambaarstiteenusega 92,5% elanikest. Samas hindavad oma tervislikku seisundit pigem heaks või väga heaks ainult pooled vastanutest.

Tervishoiukorraldust hindab heaks või pigem heaks 61,5% vastanutest, ning antud näitaja on püsinud küllalt stabiilsena viimased neli aastat, jäädes 63,1 ja 61% vahemikku.

Järgmisel aastal on uuringu andmetest kavas avaldada täiendavaid näitajaid.