Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on the years 2012–2013.

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2013. aasta külastajate kohta.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Lae alla

The objective of the analysis is to provide information on how the health care system is financed through different sources of funding, health care services and service providers, using the System of Health Accounts methodology developed by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Lae alla

Uuring annab ülevaate Eesti elanike suitsetamisharjumusest, nende teadmistest tubaka mõjust tervisele ning peamistest ajenditest tubakast loobumiseks.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tubakatarvitamine, Mittenakkushaigused

2014 Turu-uuringute AS Lae alla

Koolitusvajaduse analüüs kirjeldab kahjude vähendamise valdkonnas töötavate spetsialistide tööks vajalikud kompetentsid ning analüüsib nende oskuste taset ning koolitusvajadusi.

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Raportis on esitatud kokkuvõte 2013. aastal Ida-Virumaal HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide nõustamise, testimise ja ravi teenust kasutanute andmed.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Riigikantselei juurde moodustatud vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika rakkerühma aruanne annab ülevaate vigastustest ja nende põhjustest Eestis. Samuti pakub see välja erinevaid ennetustegevusi olukorra parandamiseks.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Riigikantselei Lae alla

Tervise Arengu Instituut viis 2014. aasta suvel läbi teise üle-eestilise alkohoolsete jookide testostlemise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, kui sageli müüakse 18–19-aastastele noortele alkohoolseid jooke ilma vanust tõendavat dokumenti küsimata ning millist tüüpi müügikohtades ja millistes Eesti piirkondades seda sagedamini esineb.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2014 Mariliis Tael, Laura Aaben Lae alla

Kogumik esitab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Piret Viiklepp Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2014 on järjekorras kuues põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärk on pakkuda laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Terviseseisund

2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Lae alla

This is the first analysis that has been prepared upon regular statistical production process after the amendment of the methodology for collecting data of health care personnel. The analysis provides an overview about the number, gender, age of doctors and nurses, in how many institutions, in which occupation are they working, by the different types of health care providers and counties.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Raport annab ülevaate „HIVi nakatunud inimeste terviseuuring 2013“ raames kogutud andmetest: sõltuvusainete tarvitamine, seksuaalkäitumine, füüsiline ja vaimne tervis, elukvaliteet, kaasuvad haigused, tervishoiuteenuste kasutamine jne.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Liilia Lõhmus, Anneli Uusküla, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaja-Triin Laisaar Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus Lae alla

Analüüs annab ülevaate nii 2013. aasta tervishoiukuludest kui ka selle koostamisel kasutatud arvestusmetoodika muudatustest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Lae alla

Lehekülg 14 / 33