Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raport annab ülevaate 2019. aasta uuringust, mis kaardistas tervist toetavaid praktikaid töökohal. Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mittekuuluvate organisatsioonide võrdlus. Uuringus osales 433 organisatsiooni.

Valdkonnad: Tervise edendamine

2020 Aire Trummal, Külli Luuk Lae alla

Ülevaade Tervise Arengu Instituudist ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Valdkonnad: Tervise edendamine

2020 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Analüüsis esitatakse 2009–2018. aasta maakondlik haiglate, ravivoodite ja patsientide statistiline ülevaade.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2020 Merike Rätsep, Katrin Tomson Lae alla

Raport annab ülevaate, milline oli 2018. aastal Eesti koolilaste tervis, tervise- ja riskikäitumine ning pere- ja koolielu. Siit leiab vastused ka sellele, kuidas on muutunud noorte elukeskkond, suhtumine ja hoiakud.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis, Mittenakkushaigused, Terviseseisund

2020 Leila Oja Lae alla

Tervisestatistika kasutajauuring annab teadmisi tervisestatistiliste andmete kasutamisest, võrdleb neid varasemate küsitluste näitajatega. Tervisestatistika kasutajauuringut on tehtud regulaarselt iga kolme aasta järel alates 2007. aastast.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2020 Ingrid Valdmaa, Anastassia Urgjumova Lae alla

Uuringu eesmärk oli mõista, kuidas paikkondlikku ennetust mõtestatakse ning millised väljakutsed mõjutavad igapäevatööd kohalikul tasandil.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervis paikkonnas

2019 Karin Streimann Lae alla

The current analysis presents an overview of the number, gender, age, workload, hourly wages, migration, geographical distribution and distribution between public and private sectors of health care personnel across different occupations in 2017.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Katrin Tomson Lae alla

Uuringu eesmärk oli hinnata, kuivõrd mõjutavad liikumist soodustavad tingimused õpitulemusi liikumise valdkonnas lasteaia kooliks ettevalmistavas rühmas.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Liikumine/füüsiline aktiivsus

2019 Liilia Lõhmus, Leila Oja, Alice Haav Lae alla

Raportis käsitletakse vigastusi alla 18-aastaste laste hulgas aastatel 2016–2018. Tulemuste statistilise seoste leidmiseks viidi läbi dispersioonanalüüs, kasutati T- ja χ2-teste ning lisaks Fisheri LSD, Bonferroni ning Tukey-Krameri teste.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Viktoria Kirpu, Katre Väärsi Lae alla

Uuringu eesmärk oli välja selgitada HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide tarvitamise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimus Narva linnas ja lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Lae alla

Raport on koostatud vastsündinute haigestumuse 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolipõhine ennetusprogramm, mida on Eestis rakendatud viis õppeaastat. Raport võtab kokku õpetajate ja mentorite tagasiside kooliaastale 2018/2019.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis

2019 Aire Trummal Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Terviseseisund

2019 Kristi Rüütel Lae alla

Uuring annab ülevaate Eesti täiskasvanud elanike hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite, sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikust.

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov, Kaire Vals Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Lae alla

Lehekülg 2 / 33