Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

The report is on the quality of the statistics on the work of emergency and reception departments in 2018. Statistical procedures used to guarantee the quality of data are described in the report.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

The report provides an overview of the amount and quality of dental care data provided to the Health Information System in 2016. The 2016 data gives an opportunity for the first time to analyse the annual data on dental care received by the HIS and compare them with data from aggregated dental visits collected by the National Institute for Health Development.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Hedi Liivlaid Lae alla

Raport on koostatud erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakondade töö 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

This analysis examined the coverage of the data submitted by health care providers to the Health Information System compared to the data submitted to the National Institute for Health Development.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Natalja Eigo, Viktoria Kirpu Lae alla

The purpose of the analysis is to describe performance of surgeries in hospital and day care. Outpatient surgeries are not addressed in this analysis.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Merike Rätsep Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Lae alla

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on üleriiklik rahvastikupõhine küsitlusuuring, mida on korraldatud igal paarisaastal alates 1990. aastast. Peamised uuritavad valdkonnad on elanike terviseseisund, arstiabi ning ravimite kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholitarvitamine, kehaline aktiivsus ning liikluskäitumine.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Toitumine, Tervisestatistika, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Mare Tekkel, Tatjana Veideman, Rainer Reile Lae alla

Analüüsiga uuriti maakondade suurimate tervishoiuteenuse osutajatelt Tervise Arengu Instituudile esitatud esmaste haigusjuhtude arvu ja töötajate palga muutust aastatel 2006–2016.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu, Diana Sokurova Lae alla

This report is on the quality of statistics of outpatient consultation (visits and home visits) in 2017.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Eesti Konjunktuuriinstituut Lae alla

Lehekülg 1 / 17